tình yêu đẹp

Cả đời mẹ hao tâm khổ cực chỉ mong chúng tôi được hạnh phúc

Lớn lên tôi mới nhận thấy mẹ không đẹp vì đã nhận hết khổ cực về mình để chúng tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhặt. Tôi trắng nõn xinh đẹp trong khi mẹ càng ngày càng đen đi vì phơi nắng ngoài đồng ruộng. Ngày còn more »