kinh bao hieu cha me

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ NGŨ ÂN – XÊ CON TỰ THẤP

kinh bao hieu Tự mình, nằm chỗ ướt, Chỗ ráo, để xê con, Hai vú,phòng đói khái Hai tay, ủ gió sương Thâu đêm, nằm chẳng ngủ; Nâng niu, tựa ngọc vàng Những mong, con vui vẻ; Lòng mẹ, mới được yên.

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ TỨ ÂN – ĂN ĐẮNG NHẢ NGỌT

kinh bao hieu Mẹ ta lòng thành thực, Thương con chẳng chút ngơi, Nhả ngọt nào có tiếc! Ăn đắng nói cùng ai? Yêu dấu như vàng ngọc. Nâng niu, tay chẳng rời Những mong con no ấm; Mẹ đói, rách cũng vui

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ TAM ÂN – ÂN SANH NỞ

kinh bao hieu Mẹ ta, khi sanh nở Thân thể, đều mở toang! Tâm hồn như mê mẩn, Máu me,chan hòa đầy, Chờ nghe thấy con khoc; Lòng mẹ mừng rõ thay! Đương mừng, lo lại đến! Rầu rĩ,ruột gan này.

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ NHỊ ÂN – KHI GẦN SANH NỞ

kinh bao hieu Khi gần ngày sanh nở Nặng nhọc, khổ vô cùng Cưu mang, trong mười tháng Sanh nở, sắp đến ngày Đứng ngồi,coi nặng nhọc; Dáng vẻ, tựa ngô ngây, Sợ hãi,lo,cùng lắng; Từ sanh, giờ phút này!

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ NHỨT ÂN – CHÍN THÁNG MUỜI NGÀY CƯU MANG NẶNG NHỌC

kinh bao hieu Bao kiếp,duyên cùng nợ: Ngày nay, mới vào thai, Đầy tháng, sanh phủ tạng; Bảy bảy, sáu tinh khai, Thân trong như non Thái Động tĩnh, sợ phong thai Áo the, đành xốc xếch, Gương lựơc, biếng trang đài.

Bài kinh báo hiếu: LỜI PHẬT DẠY BÁO HIẾU

kinh bao hieu -Này A Nan con, về bên nam giới, trong lúc bình sinh, thường thường lui tới, những chốn chùa chiền, nhờ có nhân duyên, nghe Kinh lễ Phật kính mến Tăng già, nợ trần đã qua, hồn về cõi Phật bao nhiêu xương trắng,nhắc thấy nặng hơn là xương nam giới, còn như nữ giới, more »

Bài kinh báo hiếu: ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

van su phong thuy (5) Tôi nghe thế nầy: Một thời Phật ở trong Tinh xá,Vườn Cấp cô độc,cây của Kỳ đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người cùng chư Bồ tát. Bấy giờ Thế Tôn, cùng với Đại chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía nam, thấy đống xương khô chất cao more »

Bài kinh báo hiếu: KHAI KINH KỆ

kinh bao hieu Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu Nghìn muôn ức kiếp dễ gặp đâu Nay con nghe thấy xin chăm tụng, Mong Đức Như Lai chỉ nghĩa mầu Kính Lạy đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật