Đấng sinh thành

Hãy đưa tay cài lên ngực một bông hồng mùa Vu Lan

Khi cài một bông hồng lên ngực, thật gần nơi tim, chúng ta mới cảm nhận rõ: Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại. Và mẹ cha luôn là vốn liếng yêu thương nhất cho mỗi cuộc đời… 1. Những người con của Phật coi ngày rằm tháng more »