Bài kinh báo hiếu: ĐỆ TỨ ÂN – ĂN ĐẮNG NHẢ NGỌT

kinh bao hieuMẹ ta lòng thành thực,

Thương con chẳng chút ngơi,

Nhả ngọt nào có tiếc!

Ăn đắng nói cùng ai?

Yêu dấu như vàng ngọc.

Nâng niu, tay chẳng rời

Những mong con no ấm;

Mẹ đói, rách cũng vui

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>