Bài kinh báo hiếu: ĐỆ THẤT ÂN – TẮM GỘI GIẶT GIŨ

kinh bao hieuVốn người, có nhan sắc;

Lại thêm, phấn sáp xông,

Mày xanh, như liễu lục;

Má đỏ, tựa sen hồng,

Giặt giũ, khăn cùng tã;

Dáy dơ,chẳng quản công

Cốt sao, quần áo sạch,

Búi tóc gọn là xong.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>