Bài kinh báo hiếu: ĐỆ THẬP ÂN – MẸ TRỌN ĐỜI THƯƠNG YÊU CON

kinh bao hieuCông cha,cùng đức mẹ;

Cao sâu,tựa vực Trời,

Mẹ già, hơn trăm tuổi,

Vẫn thương, con tám mươi

Bao giờ, ân oán hết?

Tắt nghỉ, cũng chẳng thôi…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>