Bài kinh báo hiếu: ĐỆ TAM ÂN – ÂN SANH NỞ

kinh bao hieuMẹ ta, khi sanh nở

Thân thể, đều mở toang!

Tâm hồn như mê mẩn,

Máu me,chan hòa đầy,

Chờ nghe thấy con khoc;

Lòng mẹ mừng rõ thay!

Đương mừng, lo lại đến!

Rầu rĩ,ruột gan này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>