Bài kinh báo hiếu: ĐỆ NHỊ ÂN – KHI GẦN SANH NỞ

kinh bao hieuKhi gần ngày sanh nở

Nặng nhọc, khổ vô cùng

Cưu mang, trong mười tháng

Sanh nở, sắp đến ngày

Đứng ngồi,coi nặng nhọc;

Dáng vẻ, tựa ngô ngây,

Sợ hãi,lo,cùng lắng;

Từ sanh, giờ phút này!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>