Bài kinh báo hiếu: ĐỆ LỤC ÂN – BÚ MỚM NUÔI NẤNG

kinh bao hieuĐức mẹ, dày như đất,

Công cha, thẳm tựa trời.

Chở che, coi bình đẳng;

Cha mẹ cũng thế thôi!

Chẳng quản, câm mù điếc!

Chẳng hiềm, quắp, chân tay!

Bởi vì, con ruột thịt;

Trọn đời dạ chẳng khuây

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>