Bài kinh báo hiếu: ĐỀ CỨU ÂN – VÌ SANH CON MÀ LÒNG TẠO BAO ÁC NGHIỆP

kinh bao hieuMẹ trải bao gian khổ,

Công lao, tựa vực trời.

Bồng bế, cùng nuôi nấng;

Mong sao con ăn chơi,

Nhường cơm, cùng xẻ áo;

Mẹ đói rách, cũng vui!

Khôn lớn, tình đôi lứa;

Gây dựng cho nên người.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>