Bài kinh báo hiếu: ĐỆ BÁT ÂN – ĐI XA LÒNG MẸ NHỚ THƯƠNG

kinh bao hieuTừ biệt, lòng khôn nhẫn;

Sanh ly,dạ đáng thương;

Con đi đường xa cách

Mẹ ở chốn tha hương,

Ngày, đêm thương tưởng nhớ;

Sớm, tối vẫn vấn vương

Như vượn,thương con đỏ,

Khúc, khúc, đoạn can trường?…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>